„Принцът на граховото зърно“
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване, развитие на държавни,
регионални и общински културни институти